CLAAS vinner innovasjonspris

CLAAS vinner en gullmedalje og fire sølvmedaljer

Harsewinkel / Hannover, September 2017. På Agritechnica 2017 har den tyske landbruksorganisasjonen (DLG) på nytt delt ut innovasjonsprisen. Med denne prisen skal banebrytende innovasjoner innen landbruksteknikk fremheves. CLAAS vant en gull- og fire sølvmedaljer i år. 

Gull for CEMOS AUTO THRESHING - det automatiserte treskeverket på CLAAS konvensjonelle ristertreskere og hybrid-treskere

CEMOS AUTO THRESHING er en ny "byggestein" i automatiseringen av skurtreskeren. Det nye hjelpesystemet regulerer slagbruavstanden og slagerhastigheten på tangensialtreskeverk helt automatisk samt tilpasser seg dynamisk til de respektive treskebetingelsene. Slik blir treskeprosessen kontinuerlig og automatisk optimert i treskeverket opp mot de tekniske kapasitetsgrensene. Tidkrevende innstillinger er ikke nødvendig. Føreren kan gripe inn når som helst hvis han ønsker det.

Kombinert med CEMOS AUTOMATIC er CEMOS AUTO THRESHING koblet sammen med hjelpesystemer hos skurtreskeren, i særdeleshet CRUISE PILOT som automatisk regulerer kjørehastigheten. Dermed blir samspillet mellom assistentsystemer overvåket og styrt via en sentral modul. Med utgangspunkt i grunninnstilling for den respektive avlingen finner AUTO THRESHING på denne måten alltid en optimal innstilling av treskeverket for å treske så forsiktig som mulig, og samtidig treske så aggressivt som nødvendig tilpasset restkornutskillingen, rensingen og kjørehastigheten. Med dette blir også arbeidet med etterfølgende maskiner lettere.

 

For følgende nyvinninger ble CLAAS tildelt en sølvmedalje.

 

AXION 900 TERRA TRAC - den første halvbeltetraktoren med full avfjæring av hele traktoren

Med AXION 900 TERRA TRAC introduserer CLAAS den første halvbeltetraktoren med fjæring. Avgjørende innovasjon er integrering av TERRA TRAC avfjæret belteunderstell. TERRA TRAC belteunderstell er basert på kjent teknologi fra skurtreskeren, men er spesielt tilpasset til kravene hos en traktor. Takket være det avfjærede belteunderstellet, kombinerer AXION 900 TERRA TRAC fordelene fra en beltetraktor med tanke på trekkraft og beskyttelse av jorda med de mer komfortable kjøreegenskaper hos en konvensjonell traktor. Belteunderstellet sikrer, takket være individuelt fjærende belteruller, en kontinuerlig og maksimal bakkekontakt sammen med en maksimal kontaktflate. Dermed er AXION 900 TERRA TRAC komfortabel og effektiv både på veien og ute på jordet, selv i hastigheter opp mot 40 km/t.  

 

CEMOS for traktorer: Assistentsystemet for optimal justering av traktoren og redskapet

CEMOS for traktorer er et nytt dialogbasert førerassistentsystem for optimal innstilling av traktorer og tilkoblede redskaper. Det inkluderer en database med omfattende fagkunnskap som leder traktorføreren i den respektive arbeidsoppgaven og de aktuelle arbeidsforholdene via en CEBIS-terminal med berøringsskjerm i et språk med naturlige dialogtrinn mot optimale innstillinger. De anbefalte innstillingene tar hensyn til de forskjellige maskinparametre inklusiv referansene fra traktorføreren. En del av innstillingene gjennomfører CEMOS direkte på anmodning fra brukeren. Om nødvendig, kan føreren også bli ledet gjennom innstillingene til traktorens undersystemer, slik som f.eks. CSM vendeteigsautomatikk. Systemet støtter føreren først med de grunnleggende innstillingene, og sjekker dem deretter under faktiske forhold i bruk, slik at de kan optimaliseres ved behov.

 

CULTI CAM stereoskopisk radkamera for mekanisk radrensing

På grunn av økende restriksjoner for bruk av kjemikalier og medførende utvikling av resistens, er det stadig viktigere å utvikle innovative løsninger for mekaniske plantevernetiltak. Dette gjelder ikke bare for spesielle avlinger og økologiske gårder, men også for konvensjonell dyrking av radkulturer. På bakgrunn av dette har CLAAS i fellesskap med selskapet Einböck, Hatzenbichler, Carre SAS og Bednar FMT utviklet et nytt høyoppløselig 3D-kamera for styring og føring av radrensingsutstyr. Dette kameraet analyserer bladstrukturen hos radkulturene på grunnlag av fargeinformasjon og 3D-overflatemodeller. På grunn av nøyaktig analyse, er bildeanalyse-programmet i stand til å kjenne igjen radkulturene, selv i sterk vind, mye ugress eller planter som ikke er grønne, og beregner likevel nøyaktige styresignaler. Slik gjør det nye kamerasystemet det mulig med en svært nøyaktig styring i radkulturer og dermed høyere kjørehastigheter og større arealkapasitet også under vanskelige forhold.

 

"Large Vehicle Alert System" advarer bilførere om landbruksmaskiner på veien

En nyutvikling som sikrer større sikkerhet på veiene og som også sannsynlig vekker stor interesse utenfor landbruket, blir presentert gjennom CLAAS's Large Vehicle Alert System. Dette nye systemet overfører telemetridata fra landbruksmaskiner og traktorer som er på veien, i sanntid mot assistent- og navigasjonssystemer samt tilsvarende smartphone-app'er i kjøretøyer hos andre trafikanter. På denne måten kan førere av biler og lastebiler bli informert og varslet om posisjon og status om landbruksmaskiner på sin kjørerute. I tillegg kan trafikantene bli foreslått alternative ruter hvis antall, bredde og hastighet på landbruksmaskinene på en rute medfører forsinkelser (f.eks. under tett trafikk på en rute i intensive sesonger for landbruket med mye transport langs de aktuelle kjørerutene).