-Vår service din trygghet
-Vår service din trygghet

Jordbearbeiding

Multiva Produkter

MULTIVA er en finsk redskapsprodusent som produserer harver, kombisåmaskiner, tromler og tilhengere av forskjellige typer.

Lemken Produkter

LEMKEN er en ledende internasjonal produsent av landbruksredskap til jordarbeiding, såing og plantebeskyttelse.