TELEMATICS.

Automatisk dokumentasjon.

Automatisk dokumentasjon er en utvidet funksjon for TELEMATICS. Dataene fra ulike arbeidsoperasjoner overføres automatisk til en server hvor de blir tolket for videre behandling. Alle maskinrelaterte data kan eksporteres i IsoXML format.

TELEMATICS ON IMPLEMENT (TONI).

Med TONI får man ikke bare alle traktorrelevante data, man får også alle data fra redskapene. Denne teknikken er ikke begrenset til bare CLAAS maskiner så data fra andre redskapsprodusenter kan også benyttes sammen med TONI.

FLEET VIEW - Full oversikt over maskinparken

Med FLEET VIEW har CLAAS laget en app som gjør det mulig å utnytte og koordinere maskinparken til fulle. Appen informerer alle førerene i en logistikkjede i sanntid om posisjon og korntankens fyllingsgrad på alle skurtreskerne i en maskinpark. Det kan redusere maskinenes dødtid og øke produksjonen vesentlig.

TELEMATICS App.

Siden TELEMATICS er et system for folk på farten tilbyr CLAAS en smarttelefon-app for iOS og Android-operativsystemer. Dette programmet følger samme betjeningsprofil som hjemmesiden og guider deg gjennom sekvensene trinn for trinn for å "informere, analysere og optimalisere". Dette er CLAAS moderne flåtestyring.