Sertifiseringer

Vi er godkjent i ASAS Sertifiseringssystem og utfører sertifisering av masseforflytningsmaskiner.